Adwokaci

pietrzyk

Dziedziny prawa / Specjalizacje

 1. Prawo handlowe i prawo spółek, w szczególności zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek oraz problematyka odpowiedzialności  członków organów
 2. Prawo procesowe oraz postępowanie arbitrażowe
 3. Międzynarodowe aspekty prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem delegowania pracowników
 4. Prawo prywatne międzynarodowe
 5. Międzynarodowe prawo podatkowe
 6. Karnoprawne aspekty obrotu gospodarczego

Języki

 1. Polski
 2. Niemiecki
 3. Angielski
 4. Rosyjski
 5. Afrikaans

Kariera zawodowa

 1. Studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zakończone egzaminem magisterskim w Katedrze Prawa Handlowego z oceną bardzo dobrą
 2. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)  na Uniwersytecie Osnabrück i Uniwersytecie Eberharda Karla w Tübingen oraz  Wyższym Sądzie Krajowym w Düsseldorfie
 3. Praktyka w położonym w Düsseldorfie oddziale niemieckiej kancelarii prowadzącej działalność w wymiarze międzynarodowym
 4. Aplikacja w Izbie Adwokackiej w Toruniu / Egzamin adwokacki zdany z oceną celującą z najlepszym wynikiem w Izbie w roku 2006 r.
 5. Od 2007 r. wpisany na listę jako Adwokat w Polsce oraz jako Adwokat - prawnik zagraniczny w Niemczech
 6. Od  2007 r.  partner w kancelarii Pietrzyk & Kollegen

Członkowstwo

 1. Izba Adwokacka w Toruniu
 2. Rechtsanwaltskammer Düsseldorf  (Izba Adwokacka w Düsseldorfie)

Publikacje

 1. Jurysdykcja szczególna miejsca wykonania umowy w europejskim prawie procesowym, Palestra nr 3-4 / 2009
 2. Kwalifikacja placu budowy oraz prac budowlanych i instalacyjnych jako zakładu na gruncie polsko - niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  Monitor Podatkowy 3 / 2010.
 • o nas linia aktualnosci linia kontakt linia impressum
 • 2012 © Pietrzyk&Kollegen