Specjalizacje

Karnoprawne aspekty obrotu gospodarcze

 1. Doradztwo oraz obrona w sprawach karnych związanych z prawem pracy, prawem budowlanym oraz podatkowym
 2. Doradztwo prawne, obrona oraz reprezentowanie wierzycieli w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
 3. Programy internal compliance

Międzynarodowe prawo handlowe

 1. Przygotowywanie ogólnych warunków umów
 2. Przygotowywanie i negocjowanie umów agencji i przedstawicielstw handlowych
 3. Kompleksowa obsługa prawna międzynarodowych transakcji dotyczących sprzedaży towarów i świadczenia usług

Międzynarodowe prawo podatkowe

 1. Doradztwo w zakresie problematyki unikania podwójnego opodatkowania

Prawo budowlane / umowy dotyczące instalacji przemysłowych

 1. Przygotowanie umów o roboty budowlane
 2. Kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych

Prawo konkurencji oraz własności przemysłowej

 1. Rejestracja niemieckich i europejskich znaków towarowych
 1. Doradztwo i reprezentacja w sporach z zakresu prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji

Prawo pracy / Międzynarodowe prawo pracy

 1. Przygotowanie umów o pracę z pracownikami wszelkich szczebli
 2. Przygotowanie wewnętrznych regulacji przedsiębiorstw z zakresu prawa pracy
 3. Transgraniczne delegowanie pracowników
 4. Prawne aspekty związane z krajową i transgraniczną działalnością agencji pracy tymczasowych

Prawo spółek / Mergers & Acquisitions

 1. Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej
 2. Przygotowanie umów i statutów spółek, umów z członkami organów spółek
 3. Compliance and Corporate Governance
 4. Doradztwo i reprezentacja w sporach pomiędzy spółką a wspólnikami / akcjonariuszami
 5. Zakładanie, restrukturyzacja oraz likwidacja spółek
 6. Doradztwo w zakresie strategii Mergers & Acquisition
 7. Prawny due dilligence
 8. Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących nabycia przedsiębiorstw / udziałów
 1. Doradztwo w zakresie dostoso- wania założeń transakcji transgranicznych do wymogów prawa krajowego
 2. Doradztwo w zakresie integracji struktury prawnej nabytego przedsiębiorstwa

Prawo transportowe

 1. Reprezentacja przedsiębiorstw transportowych w sporach ze spedytorami oraz zakładami ubezpieczeń

Prawo upadłościowe i naprawcze

 1. Opracowywanie projektów naprawczych
 2. Doradztwo w zakresie obowiązków i odpowiedzialności członków zarządów w sytuacji kryzysu spółki
 3. Reprezentowanie wierzyciel w postępowaniach upadłościowych
 4. Reprezentowanie syndyków w transgranicznych postępowaniach upadłościowych

Rozwiązywanie sporów i arbitraż

 1. Reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami państwowymi
 2. Występowanie w charakterze arbitrów lub pełnomocników stron w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych
 3. Mediacja i inne formy alternatywnego rozwiązywania sporów
 4. Negocjacje z władzami i urzędami, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych
 • o nas linia aktualnosci linia kontakt linia impressum
 • 2012 © Pietrzyk&Kollegen